Wie zit achter Klinische studies AbbVie en waarom?

De Klinische studies AbbVie-website is ontworpen om patiënten in klinische studies en hun naasten te informeren en te stimuleren.

Klinische studies AbbVie is een initiatief van AbbVie, een farmaceutisch bedrijf dat actief is in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in een brede waaier van ziektes.

Ja. Als onderdeel van Klinische studies AbbVie wil AbbVie u ook informatie geven over de verschilldende ziektes die in de studies worden behandeld.

Merk op dat de inhoud van deze website alleen ter informatie wordt aangeboden en niet gebruikt mag worden als een vervanging voor het raadplegen van een arts of voor een behandeling door een medewerker in de gezondheidszorg. U mag deze informatie niet gebruiken om een medische aandoening of een gezondheidsprobleem te diagnosticeren of te behandelen. Raadpleeg een medewerker in de gezondheidszorg als u vragen hebt over uw gezondheid, medische aandoening, symptomen of behandelingsopties.

De hoofdsecties van de site behandelen alle essentiële punten over klinische studies, de geschiedenis en mensen achter AbbVie, en zelfs informatie over verschillende aandoeningen. Dit is voor iedereen toegankelijk.
Absoluut, de site is net hiervoor ontworpen: hij legt de verschillende stadia van klinische studies uit, hoe ze werken, hoe ze gereguleerd zijn en biedt links naar lopende studies. Hij toont hoe patiënten beschermd zijn door verschillende regelgevende instanties, en biedt een volledige diepgaande evaluatie van het volledige proces. Daarnaast vindt u een verklarende woordenlijst van termen en praktische dagelijkse overwegingen voor deelnemers zodat ze zich kunnen voorbereiden op de studie en ze vlot kunnen integreren in hun dagelijkse leven.
Wees gerust, wanneer u deelneemt aan een klinische studie, dan is het onze prioriteit om de privacy en vertrouwelijkheid van de patiënt te beschermen. Al uw persoonlijke gezondheidsinformatie en studiegegevens zijn beschermd via een nummeringssysteem: uw naam en contactgegevens zullen nooit verschijnen of bekendgemaakt worden, tenzij vereist door de wet. Zelfs studieresultaten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn volledig anoniem en kunnen niet aan individuele studiedeelnemers gekoppeld worden.
Om een studie te vinden dat voor u of voor iemand die u kent zinvol is, kunt u de recente of lopende klinische studies van AbbVie doorzoeken. Voor meer klinische studies, kunt u ook surfen naar ClinicalTrials.gov.
Wanneer uw deelname voorbij is, kunt u de studiearts of het ziekenhuis om uw gegevens vragen. Mogelijk loopt de studie echter nog verder en kunnen er geen resultaten gedeeld worden voordat ze officieel is afgerond.

Zoek klinische studies in mijn buurt