Hallo, ik ben Amy. Ik wil u kennis laten maken met de klinischestudies.AbbVie.be -website en u wat meer vertellen over klinische studies - of wetenschappelijke studies.

Door deel te nemen aan een klinische studie draagt u bij tot belangrijk onderzoek dat anderen kan helpen. Wereldwijd eisen regelgevende instanties het uitvoeren van klinische studies om nieuwe geneesmiddelen en behandelingen uit te testen zodat men er zeker van kan zijn dat de medicatie veilig is en doeltreffend voor het beoogde gebruik voordat artsen ze kunnen en mogen voorschrijven.

Wanneer u deelneemt aan een studie houden artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw aandoening uw gezondheid nauwlettend in het oog. Elke klinische studie wordt beoordeeld door de gepaste regelgevende instantie, Commissie Medische Ethiek of institutionele beoordelingscommissies vóór en tijdens de studie om te garanderen dat uw rechten, veiligheid en welzijn streng worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Voor u beslist om deel te nemen aan een studie, zult u informatie krijgen over de studie en wat er van u wordt verwacht. Indien u beslist om deel te nemen, wordt u gevraagd om dit document, het formulier voor geïnformeerde toestemming, te tekenen. U kunt zich echter op eender welk ogenblik bedenken, ook al hebt u het formulier ondertekend, ingestemd met deelname en is de studie bezig.

Deze klinischestudies.AbbVie.be -website bevat veel waardevolle informatie die bedoeld is om u te helpen beslissen of een klinische studie voor u zinvol kan zijn. Wilt u meer te weten komen over wat deelname inhoudt, breng dan een bezoek aan de pagina ‘Wat is een klinische studie?’ van de website. Er is ook meer informatie beschikbaar op ‘Wat moet u weten over klinische studies’ en ‘Wat kunt u verwachten in een klinische studie’.

Voor meer informatie over klinische studies in uw omgeving, start op onze klinischestudies.AbbVie.be -website met ‘Klinische studies zoeken in mijn buurt’ en vul uw locatie en aandoening in. Denk eraan dat een gesprek met uw arts erg belangrijk is om te kunnen beslissen of een klinische studie voor u zinvol is.

Zoek klinische studies in mijn buurt

op de afbeelding ziet u twee mannen die een krant lezen.

Wat te verwachten van een klinische studie

Alle informatie en antwoorden die u nodig heeft voor, tijdens en na een klinische studie.