Hoe verlopen klinische studies?

Patiënten vertelden ons dat hun beslissing om deel te nemen aan een klinische studie gebaseerd was op erg persoonlijke redenen: sommigen reageren ondernemend wanneer ze geconfronteerd worden met een uitdaging — ze willen hun aandoening proactief aanpakken; sommigen willen de gelegenheid hebben om waardevolle inzichten over hun aandoening te delen met onderzoekers om zo anderen te helpen die hetzelfde doormaken. Ze hebben allemaal de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en vinden hun bijdrage tot de vooruitgang van de medische wetenschap erg belangrijk.

Kijk naar de voordelen

 • De mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij uw eigen gezondheidszorg
 • Toegang tot een team deskundigen dat u een beter en diepgaander begrip van uw aandoening kan geven
 • Toegang tot nieuw onderzoek, geneesmiddelen of behandelingen
 • Bijkomende zorg/tests die specifiek zijn voor de klinische studie
 • De wetenschap dat u anderen helpt

Weeg de risico’s af

Elke medische behandeling gaat gepaard met mogelijke risico’s, en klinische studies vormen daarop geen uitzondering. Studiepatiënten moeten zich bewust zijn van het mogelijk optreden van schade, of van de mate van schade.

Voorbeelden van risico’s

 • Mogelijke bijwerkingen van de medicatie, van klein en onaangenaam tot ernstige complicaties die medische behandeling vereisen
 • De studie kan veeleisender en tijdrovender zijn dan de standaardzorg
 • Er kan vereist worden dat u de behandeling die u kreeg vóór de studie wijzigt of stopzet
 • Ongemak geassocieerd met bijkomende medische tests en procedures

De voordelen en risico’s variëren sterk tussen klinische studies onderling. Vraag het studiepersoneel welke van de voordelen en risico’s van toepassing zijn op de studie die u overweegt.

Betaald worden en mogelijke kosten

Worden patiënten betaald voor hun deelname?

Patiënten worden niet betaald voor hun deelname aan fase 2, 3 en 4 klinische studies. Alleen gezonde vrijwilligers die deelnemen aan fase 1 studies (eerste tests) worden soms betaald.

Moet ik ergens voor betalen?

Het onderzoeksgeneesmiddel of de studiebehandeling in een klinische studie is gratis. Kosten waarmee u rekening moet houden zijn reiskosten (van en naar de studielocatie), kinderopvang, inkomensderving (indien van toepassing) vanwege de tijd dat u niet op het werk kunt zijn, enz. Een studiecoördinator kan u helpen bepalen welke onkosten u zult oplopen gedurende de volledige studieperiode en of sommige daarvan worden terugbetaald.

Moet ik deelnemen aan een klinische studie? Overwegingen inzake levensstijl

Patiënten die deelnemen aan een klinische studie vragen zich niet alleen af hoe de studie zelf zal verlopen maar ook welke invloed ze op hun dagelijkse persoonlijke en professionele leven zal hebben. Dit deel behandelt enkele belangrijke punten in verband met de financiële aspecten en het werk, die interessant zijn om te weten, ongeacht of ze van toepassing zijn op uw situatie of niet.

Financiële aspecten

Wanneer u overweegt om deel te nemen aan een klinische studie, zullen er ook financiële elementen spelen in uw beslissingsproces. Hoewel een deelname gewoonlijk niet met grote kosten gepaard gaat, kunnen er wel onrechtstreekse kosten opduiken. We bespreken ze in dit deel zodat u alle nodige informatie heeft om vooruit te kunnen plannen.

De kosten voor de behandeling

Patiënten die deelnemen aan een klinische studie, krijgen de experimentele behandeling gratis. De sponsor neemt alle kosten voor de experimentele medicatie, behandelingen en onderzoeken uit fases 1-3 van zijn klinische studie volledig voor zijn rekening.

In de observationele studies van fase 4 is het medicijn reeds goedgekeurd door de FDA/ het FAGG. De arts schrijft de medicatie en onderzoeken dan voor als onderdeel van een routine behandeling. Alleen voor deze medicatie komen de kosten ten laste van de patiënt zelf. Er bestaan echter verzekeringen en financiële programma's die patiënten in bepaalde gevallen kunnen helpen de medicatie te betalen.

Andere mogelijke kosten

Wellicht moet u rekening houden met kosten voor de verplaatsing van en naar het ziekenhuis of studiecentrum. Er zijn evenwel klinische studies die verplaatsings- en/of parkeerkosten terugbetalen.

Mogelijk moet u ook wat geld voorbehouden voor een babysit of kinderopvang, poetshulp of andere huishoudhulp.

Hoewel dit geen echte kost is, moet u ook rekening houden met het mogelijke verlies van inkomen door afwezigheid op het werk indien dit van toepassing is.

De studiecoördinator is uw beste bron van informatie voor het berekenen van de kosten en kan u helpen de totaalkost van uw deelname aan de studie te schatten. Hij of zij kan u ook vertellen welke kosten worden terugbetaald door de sponsor van de studie.

Aandachtspunten in verband met uw werk

Wanneer u deelneemt aan een klinische studie, zijn alleen u, uw arts en het medische team hiervan op de hoogte. Het is volledig aan u om te beslissen of u het ook aan anderen vertelt, tenzij u voor de klinische studie afwezig moet zijn op het werk. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde collega's op de hoogte moet brengen.

Sommige patiënten vertellen hun collega's gewoon dat ze deelnemen aan een studieproject zonder verder in detail te treden over hun gezondheidstoestand. Anderen delen dan weer openlijk hun beslissing en hun ervaringen met de studie zodat hun collega's het proces beter begrijpen en eruit kunnen leren. De meeste mensen reageren heel begripvol en vriendelijk. Hebt u toch de indruk dat uw baan op de tocht staat, win dan zeker juridisch advies in.

Wettelijk bent u niet verplicht om uw werkgever over uw deelname aan een klinische studie te vertellen. U kunt beslissen om vakantiedagen te gebruiken, dan hoeft u zich niet te verantwoorden. Neemt u echter geen vakantiedagen op en moet u toestemming vragen voor uw afwezigheid, dan brengt u uw werkgever best op de hoogte over de studie en gaat u best proactief op zoek naar oplossingen voor de momenten dat u eventueel niet kan komen werken. 

Moet u geen vrijaf nemen, dan is het volledig uw beslissing of en wanneer u uw werkgever informeert over uw deelname.

U kent uw collega's het beste en weet dus best of en aan wie u het kunt vertellen. Als u vrijaf moet nemen of als uw collega's uw taken moeten overnemen, is het soms nodig hen op de hoogte te brengen. U kunt dan echter benadrukken dat ze het geheimhouden als u dat belangrijk vindt.

U hoeft niet in persoonlijke details te treden of gedetailleerd te vertellen hoe de studie in zijn werk gaat, tenzij u een erg nauwe band en vertrouwensrelatie heeft met uw collega's. Het belangrijkste is dat u eerlijk vertelt waarom u deelneemt, wat het voor u betekent en wat het potentieel voor vele anderen in de toekomst kan betekenen.

U kunt ze vertellen:

 • Dat u toegang krijgt tot een nieuwe studiebehandeling die u misschien kan helpen en die buiten de studie nog niet beschikbaar is
 • Dat u anderen helpt door bij te dragen aan medisch onderzoek
 • Dat alle nieuwe medische behandelingen door een klinische studie moeten vooraleer ze algemeen gebruikt mogen worden — een cruciale stap die absoluut nodig is om medicijnen sneller beschikbaar te maken
 • Dat het succes van klinische studies afhangt van vrijwilligers zoals u

Als ze om meer informatie vragen, aarzel dan niet om ze door te verwijzen naar Clinical Trials and Me. Wij zijn hier om hen te helpen zowel uw situatie als de studies in het algemeen te begrijpen.

 • Meld uw ‘studieverplichtingen’ zodra u ze kent: afspraken, volledige of halve dagen vrijaf, enz.
 • Stel oplossingen voor: stel bijvoorbeeld voor om werk mee naar huis te nemen, overuren te maken of tijdens de lunchpauze door te werken als u naar een studieafspraak moet — zo toont u hoe bereid u bent om het mee op te lossen
 • Help uw collega's waar mogelijk steeds uit de nood en wees niet bang om hen om hulp te vragen wanneer u het nodig heeft

Zoek klinische studies in mijn buurt

de foto toont een man en een vrouw die lezen. Pagina-inhoud beschrijft informatie over wat een klinische studie is

Wat is een klinische studie?

Ontdek alles over klinische studies.

op de afbeelding ziet u twee mannen die een krant lezen.

Wat u kunt verwachten van een klinische studie

Alle informatie en antwoorden die u nodig heeft voor, tijdens en na een klinische studie.